Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af foreningen skal du opfylde disse kriterier:
• Med alders- eller invalidepension fra en pensionsordning med Nordea.
• Med en fratrædelsesaftale (jobbortfald eller aftalt fratrædelse) efter du er fyldt 55 år.
• Hvis du går på efterløn mv. efter du er fyldt 60 år.
I alle tre ovenstående situationer gælder, at ansøger skal have anciennitet på mindst 12 års ansættelse i Nordea for at kunne optages i foreningen.

Desuden gælder at:
• Medlemsskabet vil blive opsagt, hvis medlemmet bliver ansat i en konkurrerende virksomhed.

Opfylder du ovennævnte kriterier udfyld venligst formularen nedenfor. Årligt kontingent er pt. kr. 150,- og
skal indbetales samtidig med indmeldelsen. 

Kontingentet bedes overført til reg. nr. 1971 konto nr. 4387 418 135. Skriv dit navn og region (forkortet)
i reference feltet til modtager. (max. 40 anslag).

Kontingentet dækker resten af indeværende kalenderår. Kontingent for efterfølgende kalenderår skal betales
i efterfølgende kalenderår i perioden 5. januar til 20. januar.