Om foreningen

Nordea Pensionistforening er stiftet i 2014 på initiativ af Nordea.

Formålet er, at samle Nordeas pensionister og gennem sociale, oplysende og kulturelle arrangementer at gøre det muligt at fastholde en positiv forbindelse mellem Nordea og dens tidligere ansatte.

Foreningen har over 1400 medlemmer.  Som medlem bliver man efter eget valg tilknyttet en af de 12 regioner, som er fordelt over hele landet. se nedenstående.

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer. Hver region har en arbejdsgruppe, som refererer til et medlem af hovedbestyrelsen. 
Hver region har eget budget.

Nordea bidrager økonomisk til foreningen med pt. årlig kr. 350,- pr. medlem.

 Region Forkortelse Regionsby
 Bornholm Bornholm Rønne
 Fyn Fyn Odense
 Jylland Nord Jylland Nord Aalborg
 Jylland Syd Jylland Syd Kolding
 Jylland Vest Jylland Vest Herning
 Jylland Øst Jylland Øst Silkeborg
 København Filialer KBHFIL København
 København Hovedkontor KBHHK København
 Sjælland Midt og Øst SJMØ Roskilde
Sjælland Nord SJN Hillerød
Sjælland Vest og Syd SJVS Ringsted
Aarhus Aarhus Aarhus

 

  Politik for persondataloven for Nordea Pensionistforening
som følge af EU´s persondataforordning (GDPR)
Trådt i kraft 25. maj 2018

Tryk på linket for at se  

                          Politik for persondataloven for Nordea Pensionistforening_25052018